Publications

2024

 ▴ Top

  • Jintao Huang, Pengcheng Xia, Jiefeng Li, Kai Ma, Gareth Tyson, Xiapu Luo, Lei Wu, Yajin Zhou, Wei Cai, and Haoyu Wang, “Unveiling the Paradox of NFT Prosperity“, In The ACM Web Conference 2024 (WWW’24), Singapore, May 13 – 17, 2024. [bib]

2023

 ▴ Top

  • Hongzhou Chen, Haihan Duan, Maha Abdallah, Yufeng Zhu, Yonggang Wen, Abdulmotaleb El Saddik, and Wei Cai, “Web3 Metaverse: State-of-the-Art and Vision“, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, 2023. [bib]

2022

 ▴ Top

2021

 ▴ Top

2020

 ▴ Top

  • Junhua Liao, Haihan Duan, Xin Li, Haoran Xu, Yanbing Yang, Wei Cai, Yanru Chen, and Liangyin Chen, “Occlusion Detection for Automatic Video Editing“, In 28th ACM International Conference on Multimedia (MM’20), Seattle, United States, October 12-16, 2020. [bib]
  • Yunshu Liu, Zhixuan Fang, Man Hon Cheung, Wei Cai, and Jianwei Huang, “Economics of Blockchain Storage“, In IEEE International Conference on Communications (ICC’20), Dublin, Ireland, June 7-11, 2020. [bib]

2019

 ▴ Top

  • Guiyan Wang, Hongbo Zhang, Bowen Xiao, Yeh-Ching Chung, and Wei Cai, “EduBloud: A Blockchain-based Education Cloud“, In The Computing, Communications and IoT Applications Conference (ComComAp’19), Shenzhen, China, October 26-28, 2019. [bib]
  • Tian Min, Hanyi Wang, Yaoze Guo, and Wei Cai, “Blockchain Games: A Survey“, In IEEE Conference on Games (CoG’19), London, United Kingdom, Aug 20-23, 2019. [bib]